Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều chiết cành Cao 1m 1
Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều chiết cành Cao 1m 2
Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều huế 4
Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều huế 3

Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều chiết cành Cao 1m

200.000 

Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều – Huế Chiết cành nhanh cho trái đang rộ hoa kín cây.
Thanh Trà Thuỷ Biều ngon ngọt, mọng nước là một đặc sản “Tiến Vua” ở Huế
Vườn cung cấp Cây Thanh Trà chiết cảnh chuẩn giống Thuỷ Biều – Huế
Giao Cây Toàn Quốc