Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều huế 3
Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều huế 1
Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều huế 4
Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều chiết cành Cao 1m5-1m8 2
Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều chiết cành Cao 1m5-1m8 3
Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều chiết cành Cao 1m5-1m8 4
Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều chiết cành Cao 1m5-1m8 5
Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều chiết cành Cao 1m5-1m8 6
Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều chiết cành Cao 1m5-1m8 7
Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều chiết cành Cao 1m5-1m8 8
Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều chiết cành Cao 1m5-1m8 9

Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều chiết cành Cao 1m5-1m8

400.000 

Cây Bưởi Thanh Trà Thuỷ Biều – Huế Chiết cành nhanh cho trái đang rộ hoa kín cây.
Thanh Trà Thuỷ Biều ngon ngọt, mọng nước là một đặc sản “Tiến Vua” ở Huế
Vườn cung cấp Cây Thanh Trà chiết cảnh chuẩn giống Thuỷ Biều – Huế
Giao Cây Toàn Quốc
Danh mục: ,