Cây Cam Vinh giống ghép cao 60-80cm 2
Cây Cam Vinh cao 1m3

Cây Cam Vinh giống ghép cao 60-80cm

65.000 

Kích thước: Cao 60-80cm

Cho trái sau 18 tháng

Vườn Giống Cây Ăn Trái ở TP.Huế

Giao hàng toàn quốc.