Cây Chanh Tứ Quý Giống Cho Trái Quanh Năm

40.000 

Cây Chanh Tứ Quý Giống

Cây Cho Trái Quanh Năm

Kích Thước:

Cho trái: sau 3 tháng xuống đất