Cây Dừa Xiêm Lùn Giống cao 60-80cm 1

Cây Dừa Xiêm Lùn lớn 4 năm tuổi

Kích thước: Lóng 1m

Dừa Xiêm Lùn cho trái sau khi trồng khoảng 2-2,5 năm. Cây dừa xiêm xanh lùn là giống dễ tính, không kén đất, thích hợp trồng tốt ở cả khu vực miền Trung và miền Bắc.

Vườn Cây Ở Huế – giao hàng toàn quốc,