Cây Hoa Giấy Sakura Phớt Hồng Nguyên Bản Gốc 3cm Cao 1m8 2
Cây Hoa Giấy Sakura Phớt Hồng Nguyên Bản Gốc 3cm Cao 1m8 7
Cây Hoa Giấy Sakura Phớt Hồng Nguyên Bản Gốc 3cm Cao 1m8 3
Cây Hoa Giấy Sakura Phớt Hồng Nguyên Bản Gốc 3cm Cao 1m8 4
Cây Hoa Giấy Sakura Phớt Hồng Nguyên Bản Gốc 3cm Cao 1m8 5

Cây Hoa Giấy Sakura Phớt Hồng Nguyên Bản Gốc 3cm Cao 1m8

1.200.000 

Cây Hoa Giấy Sakura Phớt Hồng Nguyên Bản 
Vườn cung cấp cây hoa giấy tím huế gốc lớn đã dâm ủ phát triển ổn định.

Kích thước: Gốc 3cm Cao 1m8, hoành 11-12 cm

Thích hợp trồng vườn và trồng chậu

Vườn Giống Cây cảnh độc lạ Tp.Huế

Giao hàng toàn quốc.