Cây Khế Chua Đã Trái Hoành 30cm Cao 4m

Cây Khế Chua Đã Trái Hoành 30cm Cao 4m

Kích thước: Gốc 10cm Hoành 30cm Cao 4m

Đây là giống xoài có tốc độ sinh trưởng tốt, phát triển nhanh và cho năng suất cao.

Vườn giống cây ăn trái ở TP.Huế

Giao hàng toàn quốc.