Cây Khế Tàu Cao 1m 2

Cây Khế Tàu Cho Trái Quanh Năm Cao 1m

180.000 

Cây Khế Tàu Cho Trái Quanh Năm Cao 1m

Kích thước: Cao 1m

Vườn Giống Cây Ăn Trái Tp.Huế

Giao hàng toàn quốc.