Cây Lựu Hạnh Hoa Đỏ Chơi Hoa Quanh Năm Cao 1m7 2
Cây Lựu Hạnh Hoa Đỏ Chơi Hoa Quanh Năm Cao 1m7 3

Cây Lựu Hạnh Hoa Đỏ Chơi Hoa Quanh Năm Cao 1m7

750.000 

Cây Lựu Hạnh Hoa Đỏ Chơi Hoa Quanh Năm 

Kích thước: 2 năm, Gốc 2,5 – Cao 1m6- 1m7

Thích hợp trồng vườn và trồng chậu

Vườn Giống Cây ăn trái độc lạ Tp.Huế

Giao hàng toàn quốc.