Cây Lựu Hạnh Hoa Đỏ Chơi Hoa Quanh Năm Cao 1m7 3
Cây Lựu Hạnh Siêu Hoa Quanh Năm Cây Lớn 3 Năm Gốc 3,5cm Cao 1m6 2
Cây Lựu Hạnh Siêu Hoa Quanh Năm Cây Lớn 3 Năm Gốc 3,5cm Cao 1m6 3
Cây Lựu Hạnh Siêu Hoa Quanh Năm Cây Lớn 3 Năm Gốc 3,5cm Cao 1m6 4
Cây Lựu Hạnh Siêu Hoa Quanh Năm Cây Lớn 3 Năm Gốc 3,5cm Cao 1m6 6
Cây Lựu Hạnh Siêu Hoa Quanh Năm Cây Lớn 3 Năm Gốc 3,5cm Cao 1m6 5

Cây Lựu Hạnh Siêu Hoa Quanh Năm Cây Lớn 3 Năm Gốc 3,5cm Cao 1m6

850.000 

Cây Lựu Hạnh Siêu Hoa Quanh Năm Cây Lớn 3 Năm Gốc 3,5cm Cao 1m6

Kích thước: Gốc 3-4cm, Cao 1m6- 1m7

Thích hợp trồng vườn và trồng chậu

Vườn Giống Cây ăn trái độc lạ Tp.Huế

Giao hàng toàn quốc.