Cây Nhãn Suồng Cao 1m Đã Ra Trái 2
Cây Nhãn Suồng Cao 1m Đã Ra Trái 3
Cây Nhãn Suồng Cao 1m Đã Ra Trái 4
Cây Nhãn Suồng Cao 1m Đã Ra Trái 5

Cây Nhãn Xuồng Ghép Cao 1m

130.000 

Cây Nhãn xuồng Cao 1m

Cây Nhãn xuồng ghép nhanh trái đã 1 năm tuổi, cây sắp cho trái

Cây chuẩn giống cho trái ngọt, cơm dày.