Cây Nhãn Xuồng Ghép Cao 1m

130.000 

Cây Nhãn xuồng Cao 1m

Cây Nhãn xuồng ghép nhanh trái đã 1 năm tuổi, cây sắp cho trái

Cây chuẩn giống cho trái ngọt, cơm dày.