Cây Nhãn Xuồng Tím Ghép Cao 1m Đã Hoa 2
Cây Nhãn Xuồng Tím Ghép Cao 1m Đã Hoa 3

Cây Nhãn Xuồng Tím Ghép Cao 1m Đã Hoa

200.000 

Cây Nhãn Xuồng Tím Ghép Cao 1m Đã Hoa

Là cây ghép trên 6 tháng, bầu ổn định, nhanh cho trái chỉ sau 1 năm trồng.