Cây Ổi Nữ Hoàng Chiết Cành Cao 60cm Đang Hoa 2
Cây Ổi Nữ Hoàng Chiết Cành Cao 60cm Đang Hoa 3
Cây Ổi Nữ Hoàng Chiết Cành Cao 60cm Đang Hoa 1

Cây Ổi Nữ Hoàng Chiết Cành Cao 60cm Đang Hoa

45.000 

Cây Ổi Nữ Hoàng Chiết Cành Giống

Kích Thước: cây giống cao 20-30cm

Cho trái: sau 6 tháng xuống đất