Cây Táo Thái Siêu Trái Cao 30-40cm

85.000 

Cây Táo Thái Siêu Trái

Kích thước: Cao 30-40cm

Cho trái: nhanh chỉ sau 6-12 tháng trồng