Cây Vải Thiều Chiết Cành Nhanh Cho Trái cao 1m

80.000 

Cây Vải Thiều Chiết Cành Nhanh Cho Trái

Kích thước: cao 1m

Cho trái: sau 12-18 tháng xuống đất