Cây Xoài Cát Hoà Lộc Ghép Nhanh Cho Trái 1

Cây Xoài Cát Hoà Lộc Ghép Nhanh Cho Trái Cao 1m3

90.000 

Cây Xoài Cát Hoà Lộc Ghép Nhanh Cho Trái

Kích thước: cao 1m5

Đây là giống xoài có tốc độ sinh trưởng tốt, phát triển nhanh và cho năng suất cao.

Vườn giống cây ăn trái ở TP.Huế

Giao hàng toàn quốc.