Chậu Xi Măng Lục Giác Chạm Nổi Sơn Giả Đồng Các Kích Thước 2
Chậu Xi Măng Lục Giác Chạm Nổi Sơn Giả Đồng Các Kích Thước 3
Chậu Xi Măng Lục Giác Chạm Nổi Sơn Giả Đồng Các Kích Thước 4
Chậu Xi Măng Lục Giác Chạm Nổi Sơn Giả Đồng Các Kích Thước 5

Chậu Xi Măng Lục Giác Chạm Nổi Sơn Giả Đồng Các Kích Thước

Kích thước: nhiều kích thước

Hình thức: chậu lục giác sơn giả đồng

Chất liệu: xi măng + khung sắt

Cung cấp số lượng sỉ, liên hệ để có giá tốt.

Vườn Giống Cây ăn trái độc lạ Tp.Huế

Giao hàng toàn quốc.