Chậu Xi Măng Sơn Giả Đồng

Kích thước: nhiều kích thước

Hình thức: vuông, Chữ Nhật, Lục Giác, Chậu Tròn

Chất liệu: xi măng + khung sắt

Vườn Giống Cây ăn trái độc lạ Tp.Huế

Giao hàng toàn quốc.