Mận An Phước Cây Ghép Cao 1m Nhanh Cho Trái Sau 1 năm 2
Mận An Phước Cây Ghép Cao 1m Nhanh Cho Trái Sau 1 năm 3

Mận An Phước Cây Ghép Cao 1m Nhanh Cho Trái Sau 1 năm

130.000 

Mận An Phước Cây Ghép Cao 1m Nhanh Cho Trái Sau 1 năm

Cây ghép từ cây cao sản đang tuổi trái nên cho cho trái nhanh sau 1 năm xuống đất,

Cây ghép giúp ổn định khả năng thích nghi với các loại đất, khí hậu, vùng miền ở việt nam.