Cây Chanh Cẩm Thạch Đang Trái Cao 1m 1
Cây Chanh Cẩm Thạch Cao 60-80cm 5
Cây Chanh Cẩm Thạch Cao 60-80cm 2

Cây Chanh Cẩm Thạch Đang Trái Cao 1m

250.000 

Cây Chanh Cẩm Thạch Đang Trái

Kích thước: Cây cao 1m

Vườn Giống Cây Ăn Trái Tp.Huế

Giao hàng toàn quốc.