Cây Vú Sữa Lò Rèn Ghép Cành Nhanh Trái cao 1m

120.000 

Cây Vú Sữa Lò Rèn Ghép Cành Nhanh Trái

Kích Thước: Cao 1m

Cho Trái: 12-18 tháng sau khi xuống đất