Cây Hạt Dẻ Trùng Khánh Giống Ghép Cao 60cm Nhanh Trái (Cao Bằng) 2
Cây Hạt Dẻ Trùng Khánh Giống Ghép Cao 60cm Nhanh Trái (Cao Bằng) 3

Cây Hạt Dẻ Trùng Khánh Giống Ghép Cao 60cm Nhanh Trái (Cao Bằng)

120.000 

Cây Hạt Dẻ Trùng Khánh Giống Ghép Nhanh Trái (Cao Bằng)

Kích thước: Cao 60cm

Loại: cây ghép nhanh trái

Vườn Giống Cây Ăn Trái ở TP.Huế

Giao hàng toàn quốc.