Phôi Dâu Tằm Bonsai Thành Phẩm gốc vừa đẹp 3

Phôi Dâu Tằm Bonsai Thành Phẩm gốc vừa đẹp

350.000 

Phôi Dâu Tằm Bonsai Thành Phẩm gốc vừa đẹp

Vườn Giống Cây ăn trái độc lạ Tp.Huế

Vườn giao cây toàn quốc.