Cây Bơ Sáp cây ghép đã hoa cực dễ trồng nhanh cho trái cao 1m 2
Cây Bơ Sáp cây ghép đã hoa cực dễ trồng nhanh cho trái cao 1m 4
Cây Bơ Sáp cây ghép đã hoa cực dễ trồng nhanh cho trái cao 1m 3
Cây Bơ Sáp cây ghép đã hoa cực dễ trồng nhanh cho trái cao 1m 5
Cây Bơ Sáp cây ghép đã hoa cực dễ trồng nhanh cho trái cao 1m 6

Cây Bơ Sáp cây ghép đã hoa cực dễ trồng nhanh cho trái cao 1m

120.000 

Cây Bơ Sáp cây ghép cao 1m
Cây đã hoa cực dễ trồng nhanh cho trái

Vườn Giống Cây Ăn Trái Tp.Huế

Giao hàng toàn quốc.