Cây Măng Cụt Thái Giống Cây Ghép 40cm 2
Cây Măng Cụt Thái Giống Cây Ghép 40cm 3
Cây Măng Cụt Thái Giống Cây Ghép 40cm 4

Cây Măng Cụt Thái Giống Cây Ghép 40cm

300.000 

Cây Măng Cụt Thái Giống Cây Ghép 40cm
Cây khoẻ mạnh, dễ trồng và cây ghép rút ngắn thời gian cho trái

Vườn Giống Cây Ăn Trái Tp.Huế

Giao hàng toàn quốc.