Cây Xoài Cát Hoà Lộc Ghép Nhanh Cho Trái 1

Cây Xoài Cát Hoà Lộc Đã Trái Hoanh 15 Cao 1m8

900.000 

Cây Xoài Cát Hoà Lộc Đã Trái 

Kích thước: Hoanh 15 Cao 1m8

Đây là giống xoài có tốc độ sinh trưởng tốt, phát triển nhanh và cho năng suất cao.

Vườn giống cây ăn trái ở TP.Huế

Giao hàng toàn quốc.