Giảm giá!
Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Tuổi Đang Trái Cao 1m6 2
Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Tuổi Đang Trái Cao 1m6 3
Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Tuổi Đang Trái Cao 1m6 4

Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 4 Năm Tuổi Đang Trái Cao 1m5

1.350.000 

Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 4 Năm Tuổi Đang Trái

Kích Thước: Cao 1m5 – 1m6

Cho Trái: cả 12 tháng trong năm

Vườn giống cây ăn trái ở TP.Huế

Giao hàng toàn quốc.