Giảm giá!
Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Hoành 10cm Cao 1m6 7
Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Hoành 10cm Cao 1m6 5
Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Hoành 10cm Cao 1m6 4
Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Hoành 10cm Cao 1m6 5
Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Hoành 10cm Cao 1m6 3
Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Hoành 10cm Cao 1m6 2
Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Tuổi Đang Trái Cao 1m6 2

Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Thuần Chậu Hoành 10cm Cao 1m6

1.500.000 

Cây Nho Thân Gỗ 12 Vụ 5 Năm Hoành 10cm Cao 1m6

Kích Thước: Hoành 10cm Cao 1m6

Cho Trái: cả 12 tháng trong năm

Vườn giống cây ăn trái ở TP.Huế

Giao hàng toàn quốc.